امیدواری غنا و سوییس به صعود

منبع

از ساعت 18:30 و از گروه هشتم تیم های پرتغال با کره جنوبی و غنا با اروگوئه مصاف خواهند داد. در این گروه پرتغال با کسب 6 امتیاز صعود خود را قطعی کرده است. در جدول تیم های غنا، کره و اروگوئه صاحب 3 و یک امتیاز هستند.

جام بیست و دوم

امیدواری غنا و سوییس به صعود

بخوانید:  اهدای 1435 سری جهیزیه به زوج های جوان تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان