امید ایران صفر است، امید عربستان صفر است، به تور زدیم!

منبع

بخوانید:  پلتفرم مگابانک ملت با قابلیت ها و امکانات ویژه با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات عامل این بانک به صورت رسمی رونمایی شد.