امید پس از 233 روز با تکرار تاریخ بازگشت

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

امید پس از 233 روز با تکرار تاریخ بازگشت

امید عالیشاه کاپیتان گلزن قرمزها پس از حدود 7 مانده و اندی تاریخ را برای خود و سرخ‌پوشان تکرار کرد.