انتخابات دبیران شبکه های تخصصی تشکل های جوانان استان همدان برگزار شد


|

منبع


 

به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، یوسف خدرویسی معاونت امور فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان همدان در خصوص برگزاری این انتخابات گفت: براساس برنامه ریزی وزارت ورزش و جوانان و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه جوانان استان، برای تشکیل ۱۴ شبکه تخصصی تشکل‌ها و سمن‌های جوانان در استان‌همدان این انتخابات برگزار می شود.


آیا این خبر مفید بود؟

وی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود در حوزه تخصصی سازمان های مردم نهاد را از اهداف تشکیل شبکه‌های تخصصی بیان و خاطر نشان کرد: بنا به هماهنگی‌های انجام شده توسط وزارت ورزش و جوانان، این شبکه‌ها تمامی سازمان‌های مردم نهاد را تحت پوشش قرار داده و از این طریق شاهد گسترش و تقویت فعالیت تشکل‌های مردمی و سمن های جوانان به عنوان کنشگران فرهنگی و اجتماعی خواهدبود.

بخوانید:  برنامه ریزی اعزام 20 هیئت تجاری برای توسعه مراودات خارجی

 انتخابات دبیران شبکه های تخصصی تشکل ها و سازمان های مردم نهاد جوانان ۱۲ تا ۱۷ آذرماه جاری به صورت همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری است که استان همدان روز چهارشنبه 16 آذر ماه این انتخابات را برگزار و 14 دبیر شبکه های تخصصی سمن ها با رای گیری مشخص گردید.