انتخاب رئیس جدید هیات هاکی استان سیستان و بلوچستان|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف