انتشار انواع صکوک برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه تسهیل می‌یابد

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

انتشار انواع صکوک برای تأمین مالی طرح‌های فناورانه تسهیل می‌یابد

قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود در نظر دارد بسیاری از مسائل رایج فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری، از جمله مالیات، بیمه، معافیت‌ها، حضور در بازار سرمایه و… که پیش‌تر تبدیل به یک چالش شده بود را رفع کند.

فراهم کردن مقدمات انتشار انواع صکوک برای طرح‌های فناورانه از موضوعات مطرح شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان است.


|