انتصاب سرپرست کمیته فانکشنال فیتنس فدراسیون آمادگی جسمانی

به گزارش خبرگزاری برنا؛ در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «با عنایت به تخصص، تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست کمیته فانکشنال فیتنس منصوب می شوید.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع