انتصاب شهردار منطقه۹ به عنوان عضو قرارگاه مقابله با سرقت

باسلام و احترام در راستای کاهش وقوع سرقت، ارتقاء احساس امنیت عمومی، مبارزه قاطعانه و بدون اغماض با مجرمین و سارقین حرفه ای و شرایط بد اقتصادی قرارگاه مقابله با سرقت در حوزه دادسرای ناحیه ده تشکیل گردیده است. حضرتعالی به موجب این ابلاغ به عنوان عضو این قرارگاه منصوب می شوید.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ طی حکمی از سوی معاون دادستان و جانشین دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه۹ به عنوان عضو قرارگاه مقابله با سرقت منصوب شد. 

منبع