انتصاب هاشمی در مجلس تصمیم درستی بود. هاشمی از دغدغه های ورزشی کشور آگاه است

منبع

بخوانید:  آثار و برکات روزه‌داری برای رسیدن به تقوا و اهل ایمان شدن