انتظار تشویق از جامعه جهانی اوج وقاحت به شیوه صهیونیستی است


‏به گزارش برنا؛ کنعانی در توییر شخصی خود نوشت: وقاحت به شیوه صهیونیستی، یعنی اینکه پس از کشتار بیش از سی و چهار هزار نفر زن، کودک و شهروند بیگناه فلسطینی طی هفت ماه جنایت جنگی، نقض فاحش قوانین و مقررات و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و نیز متهم بودن به نسل‌کُشی، انتظار تشویق از جامعه جهانی دارند!
وقاحت یعنی اینکه منشور سازمان ملل متحد تا زمانی ارزش دارد که اعضای سازمان در مقابل این همه جنایت و ظلم و وحشی‌گری ساکت بمانند!!
شرم بر جنایتکاران باد.

انتظار تشویق از جامعه جهانی اوج وقاحت به شیوه صهیونیستی استمنبع

بخوانید:  وضعیت تلفات پرسپولیس برای دربی