انتظار کاهش چشمگیر قیمت ارز در روزهای آینده را دارید

منبع

بخوانید:  دانش آموزان استثنایی خوی فراگیری نخستین واژه " آب"را جشن گرفتند