انتقال 11 دانش آموز به بیمارستان در قم

11 دانش آموز به بیمارستان منتقل شدند.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع