انجام معاینه پیش از اعزام حج بیش از ۲۸هزار نفر

انجام معاینه پیش از اعزام حج بیش از ۲۸هزار نفر

بخوانید:  دعوت بازیکنان استقلال خوزستان از هواداران خود برای حضور در بازی مقابل استقلال