انسداد 75 حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان بوئین زهرا

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف