انضباط اجتماعی‌ می‌تواند با فقروفساد در جامعه مبارزه کند

رئیس‌جمهور در آیین گرامیداشت روز معلم: نظم، قانون‌مداری و انضباط اجتماعی‌واقتصادی را در جامعه بسیار محوری می‌دانیم. تمام این صفات در گرو تعلیم‌وتربیت است
با ایجاد انضباط اجتماعی‌واقتصادی در کشور می‌توان با فقر و فساد در جامعه مبارزه کرد
اگر صداقت در جامعه همگانی شود از تعدد پرونده‌های قضایی کاسته خواهد شد.
در این مسیر نقش مدرسه بسیار مهم است که همواره شخص احساس کند فکر و اخلاق او در چارچوب تربیتی جامعه است.منبع