انفجار در انبار مواد شیمیایی ارتش صهیونیستی

پلیس رژیم صهیونیستی از شهرک ‌نشیان خواسته است تا در منازل بمانند و برای جلوگیری از ورود گازهای سمی، پنجره‌های خود را ببندند.

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف