انگار با همه چیز شوخی می کنیم!

مسعود کرامتی کارگردان و بازیگر فیلم های چشم و گوش بسته، چهار راه استانبول، لاک قرمز و… که در کارنامه هنری اش عروسک گردانی و صدا پیشگی در حوزه کودک نیز دیده می شود، درباره اوضاع سینمای کودک و نوجوان صحبت کرد.|

انگار با همه چیز شوخی می کنیم!

بازیگر فیلم «ترانه کوچک من» درباره پیشنهاد به وضعیت موجود سینمای کودک گفت: اگر بخواهیم خودمان را به آن راه بزنیم و یا باهم شوخی کنیم، می توانیم از پیشنهاد صحبت کنیم؛ درست مثل همین چیز هایی که گاهی در تلویزیون می بینیم که انگار درباره همه مسائل شوخی می کنند و گویا خیلی مسئله جدی نیست.


وی در پایان افزود: در وضعیتی که در سینمای ایران هیچ چیز سر جای خودش نیست، خیلی نمی توان پیشنهاد خاصی داشت. و این که بگوییم چه انتظاری از سینمای کودک داریم! سینمایی که در طی همه این سال هم اصولا جدی گرفته نمی شد. زمانی جشنواره کودک با ابهتی برگزار می شد که در روند کار و تولیدات این حوزه تاثیر گذار بود اما دیگر آن هم به کیفیت گذشته برگزار نمی شود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف