انگلیس ابراروان را به اتهام مشارکت در سانسور اینترنتی تحریم کرد

منبع

بخوانید:  لژیونرهای موفق تاریخ فوتبال ایران + اینفوگرافی