انگلیس هزینه اقداماتش برای ناامن‌سازی ایران را خواهد داد/ عوامل و مرتبطین شبکه اینترنشنال از سوی ایران تعقیب خواهند بود

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع


|

انگلیس هزینه اقداماتش برای ناامن‌سازی ایران را خواهد داد/ عوامل و مرتبطین شبکه اینترنشنال از سوی ایران تعقیب خواهند بود