انگیزه بالای ملی پوشان کبدی برای مسابقات قهرمانی آسیا|

انگیزه بالای ملی پوشان کبدی برای مسابقات قهرمانی آسیا

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف