اهتمام مضاعف در مسیر صلح و سازش پرونده های جامعه کار و تولید

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: از این پس روند سازش ها و مصالحه بین کارگر و کارفرما و جامعه تعاونگران استان با حکم قضایی نمایندگان در محل کار آنها انجام خواهد شد.|

منبعاهتمام مضاعف در مسیر صلح و سازش پرونده های جامعه کار و تولید

انتهای پیام


آیا این خبر مفید بود؟