اهداء عضو یک بیمار مرگ مغزی در خراسان شمالی ناجی جان 3 بیمار شد

منبع

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، مهری فرشاد افزود: بیمار، 48 ساله اسفراینی، شادروان «مهدی علیزاده» که بر اثر سانحه تصادف رانندگی در بیمارستان امام علی (ع) بستری بود، چهارشنبه 23 فرودین ماه امسال پس از اعلام مرگ مغزی و با رضایت خانواده مرحوم به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد.


 اهداء عضو یک بیمار مرگ مغزی در خراسان شمالی ناجی جان 3 بیمار شد


|