اهدای اعضای بازیکن فوتسال مرگ مغزی‌شده در مشهد


اهدای اعضای بازیکن فوتسال مرگ مغزی‌شده در مشهد

رییس بیمارستان پیوند اعضا منتصریه مشهد گفت: «علی اسعدی» بازیکن تیم فوتسال مشهد پس از رضایت خانواده برای تایید نهایی مرگ مغزی و انجام فرآیند اهدای عضو، از بیمارستان جواد الائمه(ع) به بیمارستان منتصریه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی، دکتر محسن علی اکبریان افزود: هم اکنون این بیمار مرگ مغزی در آی.سی.یو بیمارستان منتصریه مشهد بستری است.

وی بیان کرد: این اقدام نشان از روح بزرگ و نوع دوستی خانواده ایثارگر دارد و الگویی برای ترویج فرهنگ اهداء عضو در جامعه است.

رییس بیماریستان پیوند اعضا منتصریه مشهد گفت: پس از تایید نهایی مرگ مغزی و انجام آزمایشات تکمیلی، اعضایی که قابلیت اهدای عضو داشته باشند به بیماران نیازمند اهدا و پیوند خواهد شد.منبع

بخوانید:  قاچاق کالا کشتی صنعت پوشاک را غرق کرد