اهدای ۱۶۱ کمک جهیزیه به زوج‌های جوان شادگان

منبع

اهدای ۱۶۱ کمک جهیزیه به زوج‌های جوان شادگان

دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی گفت: ۱۶۱ سری کمک جهیزیه به زوج های جوان مناطق هدف نهاد با اعتبار بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال تامین و اهدا شد.