اوج بارش های الیگودرز در بخش ززو ماهرو خواهد بود / مردم از رودخانه ها فاصله بگیرند

منبع

وی  از ساکنان روستاها و عشایر  خواست از رودخانه ها فاصله بگیرند و افزود :  شهرستان الیگودرز از روز چهارشنبه بعدازظهر و پنجشنبه با بارشهای قابل توجهی همراه خواهند بود.

 

 


آیا این خبر مفید بود؟


اوج بارش های الیگودرز در بخش ززو ماهرو خواهد بود / 
مردم  از رودخانه ها فاصله بگیرند