اوقات شرعی ایلام در ۱۸ فروردین ۱۴۰۲

اوقات شرعی شهرایلام مرکز استان درشانزدهمین روزاز ماه مبارک رمضان اعلام شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اوقات شرعی ایلام در ۱۸ فروردین ۱۴۰۲آیا این خبر مفید بود؟

منبع

بخوانید:  اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ / ۱۷ رمضان