اوقات شرعی بجنورد در روز شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲

اذان مغرب: : ١٨:١٥:٠٨

غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٣٥

طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٣٣

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف