اوقات شرعی به افق شهر‌های کهگیلویه و بویراحمد در ۱۲ فروردین ۱۴۰۲

اوقات شرعی به افق شهر یاسوج:
طلوع آفتاب ۰۵:۵۵
اذان ظهر: ۱۲:۰۸
غروب آفتاب: ۱۸:۲۲
اذان مغرب امروز: ۱۸:۳۹
نیمه شب شرعی امشب:۲۸: ۲۳

منبع

اوقات شرعی به افق شهر دهدشت:
اذان صبح: ۰۴:۳۹
طلوع آفتاب: ۰۵:۵۹
اذان ظهر ۱۲:۱۲
غروب آفتاب: ۱۸:۲۶
اذان مغرب: ۱۸:۴۳
نیمه شب شرعی ۲۳:۳۲


اوقات شرعی به افق شهر‌های کهگیلویه و بویراحمد در ۱۲ فروردین ۱۴۰۲


|