اوقات شرعی تهران در روز ۳ فروردین ۱۴۰۲

اذان مغرب: : ۱۸:۳۶:۱۳

 

منبع

غروب آفتاب: ۱۸:۱۸:۰

نیمه شب: ۲۳:۲۸:۳۲

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف