اوقات شرعی زاهدان در 27 فروردین 1402

اذان ظهر: ۱۱:۲۶:۳۵

غروب آفتاب: ۱۷:۵۳:۴۳

نیمه شب شرعی: ۲۲:۴۶:۱۰

اذان صبح: ۰۳:۳۸:۳۸

منبع

 

اذان مغرب: ۱۸:۱۱:۰۲اوقات شرعی زاهدان در 27 فروردین 1402

اوقات شرعی زاهدان در 27 فروردین 1402برابر با بیست و پنجم رمضان 1444 را اینجا بخوانید.


 


|