اوقات شرعی قزوین در ماه مبارک رمضان

غروب آفتاب: ١٨:٣٢:٢٥

طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٣١


|


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف