اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ / ۱۱ رمضان

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است.


انتهای پیام

اذان صبح:    ٠٤:٤٦:٤٣
طلوع آفتاب:    ٠٦:١٤:٢٥
اذان ظهر:    ١٢:٣٣:٢١
غروب آفتاب:    ١٨:٥٢:٥٤
اذان مغرب:    ١٩:١١:٣٨
نیمه شب شرعی:    ٢٣:٤٨:٥٨

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ / ۱۱ رمضان - ۱۳ فروردین

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲


|