اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ / ٧ رمضان

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف