اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ / ۱۰ رمضان


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ / ۱۰ رمضان - ۱۲ فروردین

انتهای پیام





نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف


|