اوقات شرعی کرج در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

منبع

اذان صبح: ۰۴:۲۴:۵۰

 


|

اوقات شرعی کرج در ۱۴ فروردین ۱۴۰۲

نیمه شب شرعی: ۲۳:۲۶:۵۸

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف