اوقات شرعی کرج در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اوقات شرعی کرج در ۲۹ فروردین ۱۴۰۲

جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.


|