اوقات شرعی کرمان در روز ۸ فروردین ۱۴۰۲

اذان مغرب18:15

اذان صبح04:17

اذان عشاء18:59

به گزارش خبرگزاری برنا؛ اوقات شرعی کرمان امروز سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ به افق کرمان به شرح ذیل است:

اوقات شرعی کرمان در روز سه‌شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.

منبع

اوقات شرعی کرمان در روز ۸ فروردین ۱۴۰۲