اولویت ما ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس است/ تاکید بر نشست مشترک بین تجار ایرانی و عمانی برای توسعه مبادلات اقتصادی

آصفری با بیان اینکه “اولویت ما اول ارتباط با کشورهای حوزه خلیج فارس است”، ادامه داد: ما با عمان می‌توانیم در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مبادلات کالا هم صادرات و واردات ارتباط داشته باشیم و سیاست دلارزدایی که در دنیا و منطقه ایجاد شده را با مشخص کردن پول واحد بین دو کشور روابط را در حوزه های مختلف گسترش بدهیم. 

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع