اولین اسکناس جعلی در ایران +عکس


اولین اسکناس جعلی در ایران +عکس

اولین اسکناس جعلی در سال ۱۲۹۲ شمسی به وسیله فردی به نام میرزا آقاخان اسکناسی در مشهد انجام شده است، این اسکناس جعلی به دلیل قرار دادن واژه ONLY در جای نامناسب لو رفته است.

منبع