اولین برف زمستانی اراک – دره گردو

مردم شهر اراک بعد از بارش اولین برف زمستان همراه با خانواده در منطقه گردشگری دره گردو خوشحالی از پایان هوای آلوده و ساخت آدم برفی و برف بازی، نزول این برکت آسمانی را جشن گرفتند.منبع


عکاس:


عزت اله صوفی


|

بخوانید:  ۱۹۳ هزار نفر از مادران در طرح جوانی جمعیت مشمول دریافت خودرو شده اند