اولین تمرین تیم ملی والیبال در هانگژو برگزار شد

منبع

بخوانید:  فتح نصف جهان با درخشش حاتمی وملکی /خیبر خرم آباد ون پارس اصفهان را پنجر کرد