اولین دوره مسابقات ورزش های هوایی در البرز برگزار شد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

اولین دوره مسابقات ورزش های هوایی در البرز برگزار شد

فرمانده پایگاه کوهستانی شهید محمود زارع کرج گفت: پایگاه کوهستانی سردار شهید محمود زارع با همکاری کمیته ورزش های هوایی استان البرز اولین دوره مسابقات ورزش های هوایی را در سطح استان البرز کرد.


|