ایجاد شبکه علمی کشوری در بستر داخلی و امن کلید خورد


به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛ در عصر حاضر، شبکه‌سازی عامل مهمی برای ارائه خدمات یکپارچه است، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای جامعه علمی و به‌ویژه دانشجویان را می‌توان دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی عنوان کرد. برای تحقق چنین هدفی وجود شبکه‌ای پرسرعت و امن ضرورت دارد.


منبع