ایجاد شهرکهای صنعتی و زیرساختهای جدید نیازمند همراهی دستگاههاست

منبع

 ایجاد شهرکهای صنعتی و زیرساختهای جدید نیازمند همراهی دستگاههاست

وی تصریح کرد: با توجه به کمبود زمین صنعتی در مرکز استان، ایجاد ناحیه و شهرک صنعتی تقاضا محور ضرورت دارد و این مساله حمایت و همراهی کلیه دستگاه های مرتبط را می‌طلبد تا مشکلات، مرتفع شده و روند ایجاد ناحیه و شهرک صنعتی تسریع شود.

انتهای پیام