ایجاد کنسولگری چین نقطه عطفی در گسترش مراودات تجاری هرمزگان با چین است

منبع
آیا این خبر مفید بود؟

وی تاکید کرد : دستیابی محصولات استان به بازارهای هدف و جذب سرمایه گذار از اهداف نخست اتاق بازرگانی هرمزگان است و چین نیز بازار مهمی برای محصولات استان محسوب می شود که دستیابی کارشناسی شده به آن می تواند جهش بسیار خوبی در اقتصاد استان فراهم آورد.


|