منبع

غریب آبادی بیان‌کرد: در زمینه جان انسانها در امریکا در سال بیش از ۳۵هزار نفر جان خود را با استفاده از اسلحه از دست می‌دهند. آمریکا سالی بیش از ۲میلیون زندانی دارد و بیش از ۴هزار نفر در زندان‌ها جان خود را از دست می‌دهند . در نظرسنجی‌های آمریکا، بیش از ۷۰ درصد زنان یا در معرض خشونت جسمی و یا جنسی قرار گرفته اند

در حال تکمیل

دبیر ستاد حقوق بشر خاطر نشان کرد:حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی اطلاعاتی مالی سیاسی دخیل در جنایات این رژیم است و رد پای آمریکا به وضوح در جنگ‌ها در عرصه بین الملل قابل مشاهده است.ایران بزرگترین قربانی تروریست و تحریم در جهان است. ۲۵۰۰۰ هزار ایرانی قربانی گروه‌های تروریستی شدند.

بخوانید:  بازار رسمی و غیررسمی چه سهمی از کل بازار ارزی کشور دارند؟