ایران بزرگترین قربانی تروریست و تحریم در جهان است

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ایران بزرگترین قربانی تروریست و تحریم در جهان است.

دبیر ستاد حقوق بشر خاطر نشان کرد:حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی اطلاعاتی مالی سیاسی دخیل در جنایات این رژیم است و رد پای آمریکا به وضوح در جنگ‌ها در عرصه بین الملل قابل مشاهده است.ایران بزرگترین قربانی تروریست و تحریم در جهان است. ۲۵۰۰۰ هزار ایرانی قربانی گروه‌های تروریستی شدند.

وی ادامه داد: اینگونه نیست که غربیها بخواهند مدعی کشف حقوق بشر باشند، اما واقع موضوع این است که ریشه در ادیان الهی دارد.علی رغم شعارهایی که رژیم امریکا در حقوق بشر می‌دهد اما جایگاهی در سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور ندارد.

در حال تکمیل

منبع

غریب آبادی بیان‌کرد: در زمینه جان انسانها در امریکا در سال بیش از ۳۵هزار نفر جان خود را با استفاده از اسلحه از دست می‌دهند. آمریکا سالی بیش از ۲میلیون زندانی دارد و بیش از ۴هزار نفر در زندان‌ها جان خود را از دست می‌دهند . در نظرسنجی‌های آمریکا، بیش از ۷۰ درصد زنان یا در معرض خشونت جسمی و یا جنسی قرار گرفته اند