ایران عضو دائم اتحادیه برن شد

این اتحادیه، تشکل بین‌المللی بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه اعتبار صادراتی است که با هدف حمایت از پذیرش جهانی اصول صحیح بیمه اعتبار صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی، در سال ۱۹۳۴ تاسیس شده است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف