ایران مهاجم به سفارت آذربایجان را مجازات خواهد کرد

 

نیکزاد گفت: این حادثه به هیچ وجه بعد امنیتی، تروریستی یا سیاسی ندارد و بر اثر خصومت شخصی فرد مهاجم رخ داده است. مهاجم به سفارت قطعا محاکمه و مجازات خواهد شد.

وی تصریح کرد: این حادثه به هیچ وجه بعد امنیتی، تروریستی یا سیاسی ندارد و بر اثر خصومت شخصی فرد مهاجم رخ داده است.


نایب‌رئیس مجلس: ایران مهاجم به سفارت آذربایجان را مجازات خواهد کرد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع