ایران و روسیه امروز در سطح بالای روابط دیپلماتیک هستند


|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف