منبع

 وی افزود: در قالب این پروژه نسبت به نصب ٢٠٠ شاخه گاردریل ، ٢٠٠ عدد گُلِ گارد(آشکار ساز گاردریل) و رنگ آمیزی ٢٠٠ پایه به منظور آشکارسازی مسیر در طول ٨٠٠ متر و در ۱۵روز کاری اقدام شد.آیا این خبر مفید بود؟


|